• EART IS ART OMOTESANDOEART IS ART OMOTESANDO
  • EART IS ART OMOTESANDOEART IS ART OMOTESANDO
  • EART IS ART OMOTESANDOEART IS ART OMOTESANDO

Op.36 レイヤーロブ

 

Op.37レイヤーカールボブ

 

Op.38 ミディアムカール

Op.33外ハネクールボブ

 

Op.34 しっかりしたパーマ感のあるミディアムボブ

 

   Op.35 Aラインロブ